Sockerlösning som bedövning vid omskärelse inget kontroversiellt

Omskärelse av pojkar i tidig ålder är inte ett medicinskt problem, trots några läkares personliga åsikter i frågan. ”Sukros som ges via munnen är en säker och effektiv metod som smärtlindring vid procedursmärta vid enstaka ingrepp på barn upp till ett års ålder”, konstaterar två forskningsrapporter som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) … Fortsätt läsa Sockerlösning som bedövning vid omskärelse inget kontroversiellt