Tyresö kommun gömmer odemokratiskt parti undan kritiker.

I måndags beslöt Tyresö kommun i samrådan med Polisen att gömma ett parti med odemokratiska och antihumanistiska åsikter och värderingar i en av sina lokaler, trots att partiet brutit mot bokningsavtalet.


Vad som har hänt är att Alternativ för Sverige, ett litet parti vars värderingar kan sägas ligga nånstans mellan Sverigedemokraternas och Nordiska motståndsrörelsens, har hyrt en lokal i och av Tyresö kommun. Det visade sig dock att den som hyrt lokalen brutit mot avtalet och därför sades bokningen upp. Såhär långt var allt normalt. Det hade kanske kunnat hända vilket parti som helst.

En stund efter att bokningen sagts upp så bestämde sig partiet för att hålla sin sammankomst utanför lokalen istället, vilket yttre polisbefäl på plats kan ha gett dem tillstånd för. Det är nu saker och ting börjar bli intressanta.

Beslutsfattarna i kommunen satte sig ner och hade ett möte tillsammans med Polisen om hur de skulle agera i ärendet. Det visade sig att de kände att det fanns risk för turbulens och obehag om AFS skulle få vara utomhus och med Polisens stöd beslutade kommunen att partiet skulle få vara i lokalen trots allt.

Detta föranleder en hel del olika frågor, bland annat vad det är som gör att en kommun beslutar sig för att upplåta en lokal till ett parti vars avtalsbrott lett till uppsägning av detsamma och vad det är som gör att en hel kommun är så konflikträdd att den väljer att gå rasistiska odemokraters ärenden och gömmer undan dem så att de inte ska kunna direktkritiseras på plats av folk med mer humana och demokratiska värderingar.

Det är såklart ett problem att till exempel kommuner, län, Polisen, bokmässor med flera är så rädda för konflikt alternativt så måna om att upprätthålla demokratin och de demokratiska värdena att de åsidosätter just dessa genom att erbjuda plattformar till personer, partier och organisationer vars hela existens går ut på att bryta ner demokratin, om än på olika sätt.

Här kommer alltså ett parti vars åsikter går i klinch mot Artikel 1 i Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, som bryter mot ingångna avtal och trots detta tillåts hålla sin sammankomst dold från allmänheten och skyddad av Polisen.

Rimlig respons i ett demokratiskt samhälle hade snarare varit att kommunen och Polisen står upp mot AFS och säger att ”naturligtvis får ni inte vara i kommunens lokal då ni gjort er skyldiga till avtalsbrott. Vi kan inte heller låta er vara kvar på den här centrala platsen på grund av tidigare anmälningar mot er om hets mot folkgrupp. Vi vill inte riskera att något sådant sker igen. Ni kan få samlas på en mindre central plats, men tänk på vad ni säger. Svensk lag ska följas och vi kommer skydda folk från både verbalt och fysiskt hat från er sida!”

Istället lade sig kommun och Polis sig platt och förklarade genom sitt handlande att ”för er är vi beredda att gå långt mycket längre än nödvändigt. Er ger vi rätt att samlas i våra lokaler så att ni ska slippa utsättas för civilsamhällets motstånd och protester.”

Detta tycks gå helt i linje med Sveriges ställningstaganden på senare år: skydda antidemokratin, skydda nazismen och skydda rasismen, för gud hjälpe Sverige om vi började tumma på dessa människors rätt att öppet hata andra. 

Simon Vinokur, debattör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *