Låt nazisterna demonstrera i Göteborg

Låt nazisterna samlas, hissa sina flaggor och skylta med sina symboler. Låt dem skrika sig hesa i sin iver att rensa sin omgivning från de människor de tycker är fel. Men låt då polisen direkt utföra sitt uppdrag att skydda alla människor i Sverige från hot och rädsla för människor som har samma värderingar och åsikter som Hitler.

Enligt Polismyndighetens hemsida har alla rätt att demonstrera så länge demonstrationen i sig inte utgör ett hot mot ordning eller säkerhet. Polisens tolkning av innebörden i de undantagen är inte nödvändigtvis fel, men tack och lov har vi fler lagar i Sverige än Regeringsformen. Till exempel lagen om hets mot folkgrupp.
Polismyndigheten säger sig nu ha insett att symboler kan vara nazistiska även om de inte användes av nazisterna under andra världskriget, men med tanke på att tyrrunan som är Nordiska motståndsrörelsens logga faktiskt bars av nazisterna som symbol för att de gått i Reichsführerschule, av Förbundsrepublikens central för politisk upplysning kallad “läroanstalt för massmord”, så behöver man inte ens fundera över om den är nazistisk eller ej.
Nordiska motståndsrörelsen är en uttalat nazistisk organisation. Det konstaterar även Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg, men trots det har han valt att ge dem demonstrationstillstånd.

För några dagar sedan lade Polismyndigheten upp ett flygblad till medlemmar i NMR på sin hemsida där den informerar nazisterna om hur de ska demonstrera utan att åka fast för hets mot folkgrupp. Inför demonstrationen ska flygbladet även delas ut till nazisterna. I mina ögon är det som om Polismyndigheten informerat dem om hur de ska begå brott utan att kunna gripas, precis som om de bestämt sig för att tipsa våldtäktsmän om hur de bör våldta utan att åka fast. I flygbladet står det “använd inte emblem, tecken eller andra attribut som kan uppfattas som ersättningssymboler för t.ex. hakkors eller andra nationalsocialistiska symboler”, så poliserna borde gripa alla som bär en NMR-logga.

Nazismen är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och denna brutala folkmordsideologi bygger på idén om den ariska “rasens” påstådda överlägsenhet, alltså borde själva deltagandet i NMR:s demonstration i sig kunna vara hets mot folkgrupp och alla i NMR:s demonstration bör kunna gripas eftersom demonstrationen de deltar i är arrangerad av en nazistisk organisation i syfte att sprida nazistiska värderingar. Erik Nords resonemang är problematisk då han tycks vilja följa vissa lagar (demonstrationsfriheten) men strunta i andra (hets mot folkgrupp). Det lär knappast ha undgått någon att nazister både tillåts att demonstrera och att fullfölja sina demonstrationer i Sverige. Vi har alltså en polismakt som säger sig värna våra lagar men som selekterar vilka lagar de finner värda att ställa sig bakom. Hur ska en demokrati kunna ha en grundlag som låter precis vilka grupper som helst demonstrera när samma demokrati väljer att inte följa de begränsningar som finns i yttrandefriheten?
Låt Erik Nords ord vägleda poliserna i sitt beslut om demonstrationstillstånd för nazisterna. Låt nazisterna samlas, hissa sina flaggor och skylta med sina symboler. Låt dem skrika sig hesa i sin iver att rensa sin omgivning från de människor de tycker är fel. Men låt då polisen direkt utföra sitt uppdrag att skydda alla människor i Sverige från hot och rädsla för människor som har samma värderingar och åsikter som Hitler – mannen som var ansvarig för historiens mest välplanerade och strukturerade folkmord. Låt polisen gripa dem utan dröjsmål.
Erik Nord, visa att vi gör rätt i att lita på dig nu när du gett nazisterna demonstrationstillstånd.

Simon Vinokur
Debattör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *